Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny

Działka

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny niezabudowanej działki:

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • decyzja WZ (jeśli została wydana)

Kompleks przemysłowy lub magazynowy

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny kompleksu przemysłowego lub magazynowego:

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • książki obiektów (budynki i budowle)
 • pozwolenie na użytkowanie
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle
 • stawki czynszów, jeśli obiekt jest wynajmowany w całości lub części 

Stacja paliw

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny stacji paliw:

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Biurowiec

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny obiektu biurowego:

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie) 
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne
 • umowy najmu lub miesięczne stawki czynszu netto (jeśli w są wynajęte powierzchnie) oraz informacje na temat zasad najmu (wysokość opłaty eksploatacyjnej, wysokość opłat za media)
 • inne powierzchnie generujące dochód (miejsca parkingowe, restauracja, kioski)
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Obiekt handlowy

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny obiektu handlowego:

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne
 • pozwolenie na użytkowanie
 • umowy najmu lub miesięczne stawki czynszu netto (jeśli są wynajęte powierzchnie)
 • wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)
 • zasady i wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości

Mieszkanie

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny nieruchomości lokalowej mieszkalnej lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • numer księgi wieczystej lokalowej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową mieszkania i przynależności (piwnice, komórki, strychy)
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

Dom

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny nabycia (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową budynku (inwentaryzacja, projekt, w ostateczności deklaracja podatkowa)
 • pozwolenie na użytkowanie
 • umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska

Hotel

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny hotelu

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny nabycia (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynku(ów) z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba pokoi w rozbiciu na jedynki, dwójki, trójki…
 • dane dotyczące obłożenia z ostatnich 5 lat
 • wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na budynki, budowle, grunty
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklepy, restauracja, sale konferencyjne)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu

Inwestycja (w budowie lub projektowana)

Dokumenty i informacje potrzebne do wyceny nieruchomości w budowie lub projektowanej do realizacji

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • decyzja WZ (jeśli została wydana)
 • pozwolenie na budowę
 • projekt  architektoniczny
 • projekt zagospodarowania działki
 • kosztorys (opcjonalnie zaawansowanie)

 

Wycena Nieruchomości Kraków