Czy warto korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Aspekt prawny

W niektórych sytuacjach przepisy wymagają znajomości wartości rynkowej nieruchomości, co wiąże się z potrzebą jej oszacowania. Ma to miejsce między innymi w przypadku ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalenia opłaty planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wyłącznie gruntu z produkcji rolnej i leśnej, ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-prawnych i podatkiem od spadku i darowizny. Wartość rynkową nieruchomości należy oszacować także w przypadku jej wnoszenia jako wkładu niepieniężnego do spółki, a także jako podstawy do ustalenia wartości godziwej środka trwałego do amortyzacji i sprawozdań finansowych. Nie w każdym przypadku przepisy wskazują, że musi to robić rzeczoznawca majątkowy, ale …

Aspekt ekonomiczny

Nawet jeśli przepisy prawa nie wymagają sporządzenia wyceny, trzeba pamiętać, że nieruchomość jest dobrem o dużej wartości, dlatego nawet niewielki procentowo błąd w oszacowaniu przekłada się na duże kwoty. Szacowanie nieruchomości nie jest rachunkiem ścisłym i zawsze charakteryzuje się pewnym błędem, niemniej powierzenie wyceny doświadczonemu specjaliście zmniejsza ryzyko pominięcia lub niepoprawnej interpretacji istotnych cech nieruchomości, które mogą mieć wpływ na jej wartość.

Aspekt psychologiczny

Nie tylko laicy, ale także doświadczeni znawcy rynku nieruchomości (rzeczoznawcy, doradcy, zarządcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami) łapią się czasem na tym, że na swoją własną nieruchomość patrzą nieobiektywnie, kierując się często emocjami. Tak, Ty prawdopodobnie również w ten sposób patrzysz na swoja nieruchomość. A ja? Ja wiem, że moje małe przytulne mieszkanko na poddaszu jest najpiękniejsze na świecie!

Inteligentny algorytm kontra doświadczenie eksperta

Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego warto zapytać o zdanie rzeczoznawcę, zamiast ograniczać się jedynie do skorzystania z oferowanych w Internecie uproszczonych automatów do wycen. Nie, nie mówię, że inteligentne algorytmy szacujące przybliżone wartości nieruchomości są złe – wręcz przeciwnie, niektóre są na prawdę świetne – zwracam jedynie uwagę na to, że mimo potężnych możliwości analitycznych ciągle jeszcze nie opanowały umiejętności abstrakcyjnego myślenia, a to ostatnie przy szacowaniu nieruchomości jest wprost nieocenione. Ponieważ od lat interesuję się zastosowaniem sztucznej inteligencji do analiz rynku nieruchomości, postaram się uzasadnić szerzej moje zdanie, ale temu zagadnieniu poświęcę odrębny, obszerniejszy wpis.

Rzeczoznawca (nie)potrzebny?